Sloop tijdelijke huisvesting woonzorgcentrum Norschoten

Locatie Huis in de Wei in Scherpenzeel. Na renovatie van het hoofdgebouw is de tijdelijke bebouwing overbodig en  word gesloopt.