Sloopaannemer

Voor sloop-, grondwerken, asbestverwijdering en milieukundige werken.

Over ons bedrijf

Aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu

Wij richten ons al ruim 40 jaar op het uitvoeren van milieu-, sloop- en grondwerken van klein tot groot. Met een modern machinepark en deskundig personeel zijn wij in staat om de meest uiteenlopende projecten op veilige wijze uit te voeren.

Meer over ons…

Nieuwe projecten

Bekijk een aantal van eerder uitgevoerde projecten

Uw project op veilige wijze uitgevoerd door ons als sloopaannemer

Als ervaren en deskundige sloopaannemer zijn wij ingesteld op het verrichten van klein- en grootschalige projecten op het gebied van sloopwerk, grondwerk, milieukundige werken en asbestverwijdering. Met ons materieel en gekwalificeerd personeel zijn wij in staat om deze projecten op veilige wijze uit te voeren.

Gedegen aanpak conform de richtlijnen

Bij elk project werken wij volgens de normen en richtlijnen die nodig zijn:

  • Sloopwerk: slopen is precisiewerk, waarbij de veiligheid voorop staat. Als gecertificeerd sloopbedrijf conform SVMS-007 inventariseren wij de risico’s, stellen we een sloopplan met V&G-plan op en treffen we de nodige  veiligheidsmaatregelen. Vrijgekomen materialen worden op de slooplocatie gesorteerd en zoveel mogelijk bewerkt voor hergebruik.
  • Grondwerk: voor aanvang van de werkzaamheden wordt een risico analyse uitgevoerd en een plan van aanpak opgesteld. Beiden worden verwerkt in een V&G-plan. Ook wordt er overleg gevoerd met diverse instanties.
  • Asbestverwijdering: wij zijn gecertificeerd voor het Procescertificaat Asbestverwijdering. Voor de opdrachtgever is dat de garantie dat er gewerkt wordt volgens de wettelijke procedures en regelgeving. De werkzaamheden worden voor aanvang gemeld bij de arbeidsinspectie, gemeente en de certificerende instelling.

Risico’s worden tot minimum beperkt door een gedegen sloop- of werkplan, een professionele werkwijze en nauwkeurige naleving van wet- en regelgeving.

Kies voor sloopaannemer Beijer & Zn uit Rhenen

Wilt u een gebouw laten slopen, een terrein bouwrijp opleveren of asbest laten verwijderen? Als sloopaannemer brengen wij elk project tot een goed einde. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met ons op.