Grondwerk

Grondwerkbedrijf voor grondwerk en milieukundige werken

Moet na een sloopproject het terrein ge√ęgaliseerd of bouwrijp opgeleverd worden? Moet na de sloop de bouwput ontgraven worden? Als grondwerkbedrijf kunnen wij u van dienst zijn tijdens de bouwkundige fase. Met meer dan 40 jaar ervaring kunnen wij ons zeker wel specialist noemen in grondwerk / grondsanering. Ons personeel is zeer bekwaam en met ons materieel kunnen wij elk project aan.

Onze aanpak bij grondwerk bij verontreinigde grond

  • Indien de grond verontreinigd is door eventuele aanwezigheid van een olietank, kunnen wij een grondsanering uitvoeren. Dit betekent dat voor aanvang van de werkzaamheden een risico analyse wordt uitgevoerd en een plan van aanpak wordt opgesteld.
  • Vervolgens wordt dit verwerkt in een saneringsdraaiboek en een V&G plan.
  • Van tevoren vindt er uitvoerig overleg plaats met opdrachtgever, milieukundige instanties en omwonenden.
  • De uitkomende grond wordt – afhankelijk van de ernst van de verontreiniging – afgevoerd naar een erkend verwerker of naar een aangewezen gronddepot.
  • Vanzelfsprekend voeren wij als grondwerkbedrijf milieukundige werkzaamheden uit volgens de meest recente wet- en regelgeving.

Kies voor grondwerkbedrijf Beijer & Zn uit Rhenen

Wilt u samen met ons na een sloopproject ook het terrein bouwrijp laten maken? Als grondwerkbedrijf is dat voor ons geen enkel probleem. Wij beschikken over een modern machinepark en de deskundigheid om een terrein schoon en bouwrijp op te leveren. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met ons op.

Naast dat u ons kunt inschakelen voor grondwerk, is het ook mogelijk om bij ons grondverzetmachines te huren. Ook daarvoor kunt u contact met ons opnemen