Sloopwerk

Sterk in sloopwerk

Wilt u als projectontwikkelaar of aannemer een pand laten slopen? Moet uw huis of schuur op een veilige manier gesloopt worden? Voor de sloop van gebouwen – zakelijk en particulier – en ander sloopwerk staat Beijer & Zn voor u klaar. Met meer dan 40 jaar ervaring zijn wij ingesteld op het verrichten van klein- en grootschalige sloopwerken. Onze gekwalificeerde medewerkers en het modern in te zetten materieel vormen de solide basis om elk gewenst sloopwerk met kwaliteit uit te voeren. Overlast voor mens en omgeving wordt beperkt door de werkzaamheden zo geluidsarm, trillingsvrij en stofvrij mogelijk uit te voeren.

Onze aanpak bij sloopwerk

Sloopwerk is precisiewerk, waarbij de veiligheid voorop staat. Daarom hebben we daar ook een zorgvuldige aanpak in:

  • We bekijken de slooplocatie en omgeving zorgvuldig en inventariseren de risico’s.
  • Vervolgens stellen we het sloopplan op en worden de benodigde veiligheidsmaatregelen getroffen. Denk hierbij aan het afzetten van het werkterrein en aanbrengen van waarschuwingsborden.
  • Natuurlijk gaan wij geheel volgens de wensen van de opdrachtgever – binnen de wet- en regelgeving – te werk.
  • Vrijkomende materialen worden op de slooplocatie gesorteerd en bewerkt voor hergebruik. De overige niet-bruikbare materialen worden gesorteerd afgevoerd naar erkende verwerkers.
  • Wij zijn gecertificeerd volgens het Systeemcertificaat Veilig en Milieukundig Slopen SVMS-007.

Kies voor Beijer & Zn uit Rhenen

In de loop van de jaren is een grote variƫteit aan sloopwerken door ons uitgevoerd, zowel renovatiesloopwerk als de sloop van gebouwen, woonblokken, scholen, fabrieken en viaducten. Wilt u ons inschakelen voor uw sloopproject? Neem contact met ons op.